Strøm

Strøm

I den grad du trenger å få til noe på en måte som du helst vil gjøre selv er det viktig at du gjør det på din måte. I mange situasjoner er det ganske lett, men ikke i alle. Det finnes dessverre mange situasjoner som ikke lar deg gjøre det du vil eller gir deg muligheten til å bare gå et annet sted. Slik var situasjonen tidligere når det kommer til strøm. Før i tiden var det slik at strøm var gitt til alle, men om du ikke var fornøyd med det du fikk så fikk du ikke noe et annet sted. I den grad det er mulig å gjøre noe på en annen måte er det jo veldig greit.

I dag kan du gjøre mer enn det du kan gjøre før. Kommer det til pris så kan du endre prisen din ved å bytte til noe som er bedre. Ikke bruk tiden din på alt det som finnes der ute, om det er ikke er viktig. Reduser kostnader er sett på som viktig. Bruk derfor tiden din til å endre på kostnadene. Det kan du gjøre ved å bytte strømleverandør når du selv vil.

Regning

Når du får regningen i posten er det viktig at du ser på den. Ikke kast bort tiden slik at du ikke får det du vil. Om du ikke får det du vil så bytt eller klag på regningen. Regningen er et resultat av flere ting. Regningen er et resultat av den prisen du har fått og det er et resultat av den kostnaden du pådrar deg på grunn av ditt forbruk. Du må med andre ord ikke bruke mer penger enn du må, men du må også ikke bruke mer penger enn du vil. Regningen er din hjelp akkurat her. Det er derfor viktig at du bruker tiden din til å sjekke over at du er enig med regningen.

Klage på regningen

Hvis du lurer på om andre også er misfornøyd med strømregningen så kan vi bekrefte dette. Mange er sure på strømleverandøren sin fordi de betaler for mye. Når det kommer til strøm og Norge er folk minst fornøyd med prisen, men de er veldig fornøyd med at det ikke er noen strømbrudd. Hva du klager på er da vanligvis prisen. Her får Forbrukertilsynet veldig mange klager. Liker ikke du klager så er det viktig at du ikke bruker tiden din på det, men vil du si ifra så er det viktig. I 2018 sa over 14000 person i fra om at strømmen er for dyr. Det er ny rekord og det er også det folk klager mest på, strøm. Det som tilsynet ikke liker og det som mange også ikke liker er at strømleverandører har altfor mange rare avtaler. Søk litt og sammenlign priser for å få å en god og billig strømleverandør. Her er det spesielt viktig at du forstår hva som er best for deg og samtidig sier i fra på best mulig, og mest effektiv, måte.